Etablering nær ved 3.750155, 8.737533

Åben kort
Lokal tid:
09:42:25

Nuevo Estadio de Malabo

Malabo
point_of_interestLæs mere

Hotel Ureka

Carretera del Aeropuerto, Malabo
point_of_interestLæs mere

Magno Suites

Barrio de Paraiso, Carretera del Aeropuerto, Ciudad de Malabo
point_of_interestLæs mere

Hotel Anda China Malabo

Ciudad de Malabo Hotel Anda, Malabo II
lodgingLæs mere

Malabo International Airport

Malabo, Bioko Norte
airportLæs mere

Hilton Malabo

Carretera del Aeropuerto km 7, Malabo
lodgingLæs mere

Schlumberger Oilfield Services

s/n Carretera del Aeropuerto, Malabo
point_of_interestLæs mere

AGS International Movers Equatorial Guinea

KM 4, Carretera del Aeropuerto, Apdo 970, Malabo
moving_companyLæs mere

National Hotel

Carretera del Aeropuerto, Malabo
lodgingLæs mere

HOLDING Guinea Ecuatorial

Malabo
point_of_interestLæs mere

Gasolinera TOTAL

Unnamed Road,, Malabo
gas_stationLæs mere

ibis Malabo

P O Box 201, Malabo
lodgingLæs mere

Ibis Hotel

Unnamed Road,, Malabo
lodgingLæs mere

Punta Europa

Malabo
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier i Ækvatorial Guinea

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning